תחומי פעילות

חברות וגופים ציבוריים

חברות ציבוריים וביקורת פנים

חברות הזנק 

Startups

חברות הזנק צעירות וותיקות

חברות וגופים פרטיים

חברות פרטיות ועצמאיים

© 2023 by Daniel Spira - CPA Isr.