תחומי פעילות

בדיקות שכר

בדיקות שכר בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה

חברות וגופים ציבוריים

חברות ציבוריים וביקורת פנים

חברות הזנק 

Startups

חברות הזנק צעירות וותיקות

חברות וגופים פרטיים

חברות פרטיות ועצמאיים