top of page

חברות וגופים פרטיים

ביקורת וחשבונאות הינן הפעילויות הפיננסיות ההכרחיות בימינו בכל עסק. אחת ממיומנויות היסוד של רואה חשבון בישראל היא ביצוע הביקורת החשבונאית, הדורשת את היכולת להיות מעודכנים בכל השינויים המתחוללים בעולם החשבונאות והחוק. בבואנו לבחון סוגיה משפטית מסוימת, משרדינו משלב ניסיון, ידע מקצועי, חשיבה מעמיקה והיכרות עם עולמו של הלקוח, תוך זיהוי הזדמנויות וסיכונים העשויים לתרום לצמיחת העסק.

מאחר ועולם החשבונאות הוא דינמי, המתנהל בזירה המקומית והזירה הגלובאלית, המביאות להתפתחויות משמעותיות ומהירות, משרדינו דורש מצוות הביקורת להצטייד בחשיבה גמישה ובראייה עסקית ברורה לצורך ביצוע עבודתם החשבונאית במקצועיות רבה.

שירותי החשבונאות והביקורת כוללים:

  1. ביקורת דוחות כספיים וסקירת דוחות רבעוניים.

  2. ביקורת דוח ההתאמה לצורכי מס הכנסה.

  3. מתן אישורים מיוחדים.

  4. ביצוע ביקורות מיוחדות, לרבות ביקורות חקירתיות.

  5. נאמנויות.

  6. בדיקת נאותות ובדיקת קדם רכישה.

  7. שירותי הזנק סטארט אפ.

  8. ייעוץ עסקי ושירותים כלכליים.

  9. ייעוץ מס וחוות דעת מיסוייות.

  10. עריכת דוחות כספיים.

 

בין לקוחותינו, נמצאים בעלי מניות, דירקטורים, רגולטורים וכן בעלי עניין אחרים, אשר בהם מטפל צוות מיומן ומוסמך בתחום הביקורת החשבונאית, אשר צבר במהלך השנים מומחיות עסקית והבנה מעמיקה, המהוות אבני יסוד בעבודת הביקורת והחשבונאות, של השוק המקומי והבינלאומי. 

ביקורת, שירותי חשבונאות וניהול מס

 

הדוחות הכספיים הם כלי ניהולי להערכת ביצועי הארגון, המאפשר ניתוח פיננסי ותפעולי. משרדנו מתמחה בביקורת דוחות כספיים ובסקירת דוחות רבעוניים בחברות פרטיות (עצמאיות), כמו גם קרנות נאמנות, מלכ"רים וחברות לתועלת הציבור.

המשרד מעניק שירותי ראיית חשבון למגוון רחב של לקוחות, העוסקים בתחומים כגון: תעשייה, מסחר, נדל"ן, הייטק, שירותים פיננסיים ומזון. במחלקה אנשי צוות בעלי ידע מקצועי ומומחיות, המעניקים שירותים בתחום התקינה החשבונאית המקובלת.

 

כמו כן, המשרד מעניק שירותי ניהול מס במגוון תחומים הכוללים בין היתר: תכנון מס, ייצוג מול רשויות המס, הצהרות הון, ייעוץ ומתן חוות דעת בנושאי מיסוי, תכנון מס אישי ועוד. בתחום החשבונאות מספק המשרד שירותי חשבונאות מקיפים על פי צרכיו הייחודיים של כל לקוח. שירותים אלה כוללים בין השאר עריכת דו"חות כספיים ודו"חות מס.

עריכת דוחות כספיים

שירות זה כולל עריכת דוחות כספיים, הפקת דוחות שנתיים ורבעוניים, וזאת על פי דרישות החקיקה והתקינה החשבונאית בישראל. שירות עריכת הדוחות הכספיים כולל גם שירות עריכת דוחות רבעוניים ודוחות חודשיים לצרכי ניהול ומעקב אחר התקדמות החברה על ידי משקיעים וקרנות הון סיכון.

בדיקת נאותות ובדיקת קדם רכישה

בדיקת נאותות מאפשרת לסייע בזיהוי הזדמנויות וסיכונים עסקיים של חברה פרטית או ציבורית, טרם ההשקעה בה, אם באמצעות מיזוג ואם באמצעות רכישת מניות. ישנן חברות היוזמות בעצמן בדיקת נאותות לצרכי הצגת חוסן כלכלי ומשפטי בפני רוכשים פוטנציאליים. ככל שהשוק הבינלאומי מתרחב וככל שמתרחבת הפעילות העסקית בישראל, עולה הביקוש לבדיקת נאותות בטרם קבלת החלטה בנושאי רכישה והנפקה של חברות.

 

משרדנו בעל ניסיון עשיר וידע ושירותים מקצועיים, היכולים לסייע לבעלי החברה ו/או משקיעים עתידיים.

למשרדנו יש את הניסיון המקצועי והיכולת לאסוף מידע פנימי וחיצוני אודות החברה, לבצע סקירה מקיפה של היבטים חשבונאיים, כלכליים ומשפטיים של החברה, לבדוק את המצגים של הצדדים השונים בעסקה, ניתוח דוחות כספיים וזיהוי מגמות והזדמנויות עתידיות של החברה.

מחלקת נאמנויות, ניהול ופיקוח

למשרד ידע וניסיון בתיאום הנאמנות והפיקוח. למשרד היכרות עם הדרישות הרגולטוריות בתחום.

השירותים הניתנים כוללים בין היתר: שירותי נאמנות שונים וניהול תכניות הטבה לעובדים.

bottom of page